Pro care face-bodystudio, Reeweg 129, 6374 BW Landgraaf. Eeigenaresse: Saskia Geerts.

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, online via onze website gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

1.Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pro care en een cliënt waarop de praktijk/salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Afspraken
De cliënt dient bij verhindering van een gemaakte afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande van de afspraak, dit aan het Pro care team persoonlijk, per
e mail of telefonisch te melden. Afmeldingen via facebook worden hierin niet geaccepteerd!!!
Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt, zal Pro care 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Bij het niet tijdig afzeggen van de IPL/Laserbehandeling of het niet naleven van de regels waardoor er geen behandeling kan plaatsvinden wordt een standaard bedrag van € 25,- in rekening gebracht.

Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk/salon arriveert zal deze verloren tijd ingekort worden op de behandeling. Wij zullen deze tijd niet gaan compenseren noch deze in de prijs gaan verrekenen.

3.Betaling
Pro care vermeldt alle prijzen van de behandelingen zichtbaar in de praktijk/salon. De gemelde prijzen zijn incl. BTW.
Aanbiedingen in advertenties en/of via andere bedrijven zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling of van het van te voren af gesproken bedrag en eventuele producten via pinbetaling of contante betaling te voldoen.

Indien u gebruik wilt maken van een voordeel pakket dan dient u het totale bedrag bij de eerste behandeling te voldoen.

Indien u de service en het vertrouwen krijgt in de vorm van een rekening dan dient u de betaling van deze rekening te voldoen op de afgesproken datum. Indien u dit niet doet stopt deze service voor u.

Indien u langer dan 12 maanden van de behandeling heeft afgezien dan heeft u bij Pro care geen tegoed meer. Deze regel is van toepassing op iedere behandeling die Pro care aanbiedt.

4.Aansprakelijkheid
Pro care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de praktijk/salon is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevant lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Pro care is aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk/salon.

Pro care is niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieen van welke aard ook).

Alle behandelingen bij Pro care gaat u vrijwillig aan en geschieden geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

5. Beschadiging & Diefstal
Pro care heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of produkten beschadigt. Pro care meldt diefstal altijd bij de politie.

6. Gegevens
U dient ten alle tijden uw juiste persoongegevens te geven aan Pro care. Hierbij denken wij aan uw naam, telefoonnummer en uw adres. Mocht deze tussentijds wijzigen dan is het uw verantwoordelijkheid dat Pro care deze wijziging ontvangt.
Pro care zal uw gegevens niet aan derden verstrekken. Tenzij wij genoodzaakt zijn, oa bij het uitblijven van betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan de behandelende deurwaarders kantoor.